Projektøkonomi

Projektøkonomi

Lidt økonomi i forbindelse med lækagesøgningsprojekter udført af LB-Air.

Ved lækagesøgningsprojekter finder LB-Air i gennemsnit besparelser svarende til 0,2 – 0,5 m3 i minuttet pr. arbejdsdag.

Omregnet til kroner svarer det til en årlig besparelse på 11.000 – 31.500 kr. eller 11.500 – 28.900 kWh pr. arbejdsdag.

LB-Air reparerer i gennemsnit for, hvad der svarer til min. 20 procent af flowtabet under lækagesøgningen (20 procent af 11.000 – 31.000 kr. = 2.200 – 6.200 kr.).

Lækagesøgning på trykluft er tilskudsberettiget – Se afsnit under fanebladet Energitilskud.

Lækagesøgningsprojektet kan puljes (gemmes) og lægges sammen med andre igangværende eller kommende energiprojekter med en længere tilbagebetalingstid. Det kunne f.eks. være udskiftning af lysarmaturer, kedel eller noget helt tredje.

Hvis man regner med et tilskud på 0,20 kr. pr. realiseret kWh (trykluft er med en faktor 0,5, da man anser det for en kortvarig besparelse idet der kommer nye huller igen), svarer det til et tilskud på ca. 11.500 kr. pr. m3 repareret trykluft.

Der medfølger et vedligeholdelsesprogram som sikrer at kunden når i mål med projektet.

Husk: jeg reparerer minimum 20 procent af flowtabet, som både giver en her og nu-besparelse samt et tilskud pga. de reparerede lækager, som medfører en kWh besparelse.